Disclaimer

Dit zijn de voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de websites productions.vandenbroele.be en handmade.vandenbroele.be
De eigenaar van deze website is Vanden Broele Productions bvba.
Adres: Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge
Tel: +32 50 456 177
E-mail: info@vandenbroele.be
BTW: BE90 0682 2095 6832

Via de website wordt u algemene informatie verstrekt over Vanden Broele Productions, die evenwel niet mag worden beschouwd als specifiek advies. Hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van de website, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie volledig en accuraat is.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen.

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Vanden Broele Productions per schadeverwerkkend feit beperkt zijn tot 500 EUR. Vanden Broele Productions B is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken territoriaal bevoegd voor Brugge (België).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Privacy disclaimer

U kan de websites productions.vandenbroele.be en handmade.vandenbroele.be bezoeken zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen echter wel beperkte, anonieme statistische gegevens met betrekking tot het algemeen gebruik van onze website (b.v. het aantal bezoekers, datatraffiek, …).

Indien u contact opneemt via het contactformulier op de website, bent u verplicht om uw naam en uw e-mailadres te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om met u in contact te treden. Indien u hiermee instemt, worden uw persoonsgegevens ook gebruikt om u af en toe commerciële boodschappen in verband met Vanden Broele Productions te sturen.

De grondslag voor deze verwerking is ons legitiem belang, nl. de vrijheid van ondernemen.

Uw gegevens worden bewaard voor een termijn van 5 jaar na uw laatste contact met ons.

U heeft het recht, onder de wettelijke voorwaarden op:

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België gaat het sinds 25 mei 2018 om de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Om deze rechten uit te oefenen dient u de voorwaarden bepaald in de AVG na te leven. Als alternatief, voor de vergemakkelijking van de uitoefening van uw rechten, kan u steeds contact met ons opnemen op bovenstaand adres.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behoudens wettelijke verplichting. Vanden Broele Productions doet een beorep op een aantal technische dienstverleners om het platform te hosten en te onderhouden. Uw persoonlijke internetgegevens worden wel automatisch doorgestuurd aan Facebook.

Indien u vragen heeft met betrekking tot onze privacydisclaimer, dan kan u steeds contact opnemen via e-mail: info@vandenbroele.be

De functionaris voor de gegevensbescherming van Vanden Broele Productions kan gecontacteerd worden via e-mail op dpo@vandenbroele.be.

Cookies

De website Vanden Broele Productions.be gebruikt de volgende cookies:

Google Analytics (analytische cookie)
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel. Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten cookies, raden we u aan om het artikel over cookies op Wikipedia te lezen.

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser). Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet ExplorerGoogle ChromeFireFoxSafari.